1. Đăng ký thành viên
  2. Đăng nhập tại địa chỉ https://nufc.vn/wp-admin
  3. Đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu vừa tạo
  4. Truy cập mục Bài viết -> Viết bài mới
  5. Viết hoặc copy bài viết vào ô nội dung. Chèn ảnh và tag, Chọn đúng chuyên mục và bấm nút Đăng
  6. Sau khi quản trị viên duyệt thì bài viết sẽ được xuất hiện trên website